Uppsalas lokalgrupp bjuder in till årsmöte

23 januari, 2020

Hej alla barnrättskämpar!

Nu är det dags för RBUF Uppsalas årsmöte. Du är varmt välkommen på årsmöte på Kulturhuset Leoparden på Svartbäcksgatan 20, torsdagen den 20 februari klockan 17:30-19:30 (kanske inte tar så lång tid).

Mötets dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av mötetsordförande
 5. Val av mötetssekreterare
 6. Val av en justerare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Information från RBUF
 9. Behandling av inskickade motioner
 10. Medlemsföreningens motioner till Rädda Barnens Ungdomsförbunds Barnrättskongress
 11. Beslut om stadgar för föreningen
 12. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 13. Revisorernas berättelse för förra året
 14. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 15. Årets verksamhetsplan och eventuell budget
 16. Val av årets styrelse
 17. Val av årets revisor
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Ha det bäst!