Uttalande av Rädda Barnens Ungdomsförbund om stopp av hormonbehandlingar till minderåriga på Astrid Lindgrens barnsjukhus

3 juni, 2021
I början av april fattade sjukhusledningen beslut att stoppa hormonbehandlingar till transbarn på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. RBUF:S arbete utgår ifrån Barnkonventionen och vi anser att detta är ett grovt övertramp på barns rättigheter, inte minst som fastslås i artikel 2 och 24 (som rör alla barns lika rätt respektive barns rätt till vård). RBUF vill att alla barn som behöver vård för sin könsdysfori ska få det. Nedan finns det några användbara länkar för dig som vill läsa mer eller engagera dig.

 

 

Bli medlem i RBUF: https://rbuf.se/bli-medlem/