Uttalande om den nuvarande migrationsdebatten

30 december, 2021

 

Den politiska debatten har under en lång tid fokuserat på att minska antalet flyktingar som kommer in i sverige och skicka tillbaka dom som redan befinner sig här. Asylrätten har nedmonteras under en lång tid och politiken blivit allt hårdare.   

 

Igår meddelade Morgan Johansson och Anders Ygeman att regeringen gett Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag att öka återvändandet av flyktingar. Det ska bland annat ske genom att söka upp människor på deras arbetsplatser.  

Morgan Johansson säger i Sveriges radio att människor som utnyttjas av arbetsgivare är ett problem och att lösningen är utvisning av den som utnyttjas. Alltså, den som faller offer för arbetsmarknadens problem ska straffas och utvisas. Kan inte bli mer tydligt än så här: offret ska straffas. 

Livsviktiga perspektiv har tappats bort i debatten om människor på flykt. Som till exempel de ensamkommande barn som försvinner i sverige, diskrimineringen, självmorden, den sexuella exploateringen. Människor på flykt är en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle och den politiska debatten fokuserar på hur Sverige kan undvika ansvaret för denna grupp. Vart är fokuset på traumabehandling? På tryggt boende? På förebyggandet av människohandel och exploatering?  

Vi vet att i Sverige har 1 736 barn avvikit mellan januari 2014 och oktober 2017. Länsstyrelsens rapport Ensamkommande barn som försvinner – nulägesanalys visar att barn som försvinner sannolikt gör det på grund av rädsla för avslag och utvisning; de tror att det händer att barn flyr till ett annat land där de tror att de har större chans att få asylstatus. Inga fler barn får försvinna. Dom som hittas ska erbjudas stöd, vård och boende. Dom ska inte utvisas.

Att vara hbtq-person innebär att vara konstant utsatt och kan mördas på grund av sin identitet. Hbtq-personer skickas tillbaka till “säkra länder”, men som bara i teorin är säkra. Migrationsverkets utredningar om en person är hbtq-person eller inte är diskriminerande och bygger på stereotyper. Det är orimligt att myndigheter förväntar sig att människor som flytt för sina liv på grund av sin queera identitet ska öppna upp sig, återberätta sina trauman, för att sedan kanske inte bli trodd på. 

Sveriges och EU:s nuvarande politik gör att barn dör på medelhavet och att barn tvingas sälja sina kroppar i Sverige. Oavsett medborgarskap eller statslöshet ska man ha rätt att söka skydd i ett annat land. Dom mänskliga rättigheterna ska väga tyngst. RBUF vill att Sverige och EU öppnar gränserna och slutar deportera barn. Tills dess kräver vi att barnets bästa alltid kommer först i beslut om asyl.

 

Hanna Thessén, Förbundsordförande RBUF

Sakariya Hirsi, Vice förbundsordförande RBUF