Uttalande om polisens agerande mot 10-åring

17 september, 2020

För några dagar sen blev ett 10-årigt barn i Råcksta nedtvingad på marken av polis. Du kan läsa mer om händelsen här. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Denna konvention, som Sveriges riksdag ratificerade redan år 1990, finns till för att skydda alla barns rättigheter. En av dessa rättigheter är att aldrig utsättas för våld. Vi anser att det är oviktigt om ett barn agerar fel eller rätt. Inget ingripande på barn ska leda till att den kommer till fysisk eller psykisk skada under eller efter ingripanden från ordnigsmakten. Barn upplevelser måste respekteras och lyssnas på. Ungdom Mot Rasism, Rädda Barnen Ungdomsförbund och Rädda Barnen Västerort kräver att en oberoende utredning av polisens agerande måste genomföras!