Vad hände på Barnrättskongressen?

29 september, 2017

Helgen 22-24 september genomförde Rädda Barnens Ungdomsförbund vårt årsmöte, vår Barnrättskongress, på Kärsögården i Stockholm. Under helgen diskuterades stora frågor som en ny femårig strategi för organisationen, en helt ny politisk plattform och nästa års politiska tema. RBUF beslutade att vi de kommande åren ska fokusera på att stärka vår organisation och bygga kompetens för att ta en än mer aktiv roll i samhället. Den politiska plattformen innehåller förslag på allt från hur skolan ska vara organiserad till att mensskydd ska vara gratis för barn.

Barnrättskongressen tog också ställning till att nästa års politiska tema i organisationen ska vara barnfattigdom i Sverige. Vi kommer därför uppmärksamma den frågan lite extra på olika sätt. Både genom att vi utbildar oss själva i ämnet och genom att vi uppmärksammar det i vår politiska påverkan och vårt opinionsarbete. Håll till exempel utkik i våra sociala medier och under vår kampanjmånad maj.

Till nästa års Riksmöte i Rädda Barnen ska RBUF skicka fem motioner. Dessa handlar om att Rädda Barnen ska:

  1. använda barnkonsekvensanalyser i sitt arbete på lokal, regional och nationell nivå och att verka för att barns röster hörs mer inom riksförbundets verksamheter, program och organisation,
  2. erkänna transbarns existens i icke-diskrimineringsprincipen i barnkonventionen,
  3. verka för att stärka barn med funktionsnedsättningars rättigheter genom opinionsbildning för att återupprätta LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade),
  4. verka för intersexbarns rättigheter samt
  5. verka för att Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön, att byte av juridiskt kön ska vara avgiftsfritt samt att det inte ska finnas någon åldersgräns för byte av juridiskt kön.

Dokumenten kommer att läggas upp här på rbuf.se så fort de har uppdaterats med de ändringar och tillägg som gjordes under barnrättskongressen.

En ny styrelse valdes för förbundet. Jorge María Londoño valdes om som förbundsordförande och Vendela Carlfjord som vice ordförande. De två nya ledamöterna som valdes var Hanna Thessén, 17 år, och Hugo Holmberg, 15 år, och ersatte Olivia Lio Lindqvist Wijkander och Ebba Bergkvist som slutade. Ledamoten Saido Omar valdes förra året för två år och sitter därför kvar. Under kommande månad ska styrelsen att bestämma vem som ska vara RBUF:s representant i Rädda Barnens Riksstyrelse.

Vi hade också ett skypesamtal med Cameron Warasta, en 17-årig aktivist från Australien som kämpar för HBTQI-personers rättigheter och som inledde en process för att stämma den australiensiska staten för åldersdiskriminering. Vi uppskattade också besöket från Lise Bergh, Cecilia Abrahamsson och Elisabeth Dahlin från Rädda Barnen som kom och hälsade på oss under fredagskvällen.

Tack för en härlig helg, ni barnrättskämpar som var med!