Valberedningens berättelse 2023

31 augusti, 2023

Sammansättning

Valberedningen har under året bestått av 4 personer: Sigrid Bystrand Straumits, Ali Mustafa, Raghd Mohsen och Hanna Thessén, samtliga med bakgrund inom ungdomsrörelsen. Hanna, Raghd och Ali har haft sitt huvudsakliga engagemang i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Sigrid har bland annat engagemang inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Valberedningen har bedrivit sitt arbete i digitala former. Flera möten har skett under året. Kommunikationen mellan dessa möten har skett via Whatsapp. 

 

Arbetsformer

Valberedningen hade sitt första möte under våren 2023. Vårens arbete bestod främst av att ta fram uppdragsbeskrivningar, se över de kompetensmässiga behoven för RBUF under kommande år, och fastställa en tidsplan för det huvudsakliga valberedningsarbetet med till exempel  intervjuer och framtagande av nomineringar. Valberedningens arbete har utgått ifrån den uppdragsbeskrivning som antogs av barnrättskongressen 2022. Valberedningen har även haft möten och fått stöd av vice förbundsordförande i styrelsen, i egenskap dennes roll som kontaktperson för valberedningen.

Två valberedare som valdes under barnrättskongressen 2022, Ammar och Quasay, entledigades på egen begäran. Därefter har förbundsstyrelsen valt in Sigrid och Hanna för att fylla vakanta platser.

 

Valberedningens arbete

Annonsering av förtroendeuppdragen skedde mellan 10 juni till 10 juli. Annonsering skedde på RBUF:s hemsida samt sociala medier. Dessutom togs även ansökningar emot på Volontärbyrån. Valberedningen har även deltagit på bland annat medlemsträffen under sommaren i syfte att sprida information om sitt arbete och uppmuntra till ansökningar. Nomineringsstopp var den 10 juli. Då hade 21 ansökningar mottagits, varav 19 för förbundsstyrelseledamot, 8 för vice förbundsordförande och  3 för förbundsordförande. Inga ansökningar mottogs för uppdraget för verksamhetsrevisor. 

 

Efter nomineringsstoppet läste valberedningen samtliga ansökningar och bjöd in samtliga sökande till digital intervju. Inga ansökningar eller nomineringar efter nomineringsstoppet brhandlades. Detta för att behandla alla lika vad gäller tiden de hade att slutföra sin ansökan.

 

Därefter har möten skett med överläggningar mellan valberedningen. Slutligt besked skickades till kandidater i början av augusti. Kandidaterna har själva fått författa sina nomineringar.

 

Läs valberedningens förslag till Barnrättskongressen 2023