Valberedningens förslag på ny styrelse!

11 september, 2013

Valberedningens arbetssätt:
Valberedningen bestående av Therese Håkansson, Fatimah Ayyad och Niclas Persson har inför förbundsårsmötet berett valet till förbundsstyrelse. Arbetet har byggt på att ledamöter i den sittande förbundsstyrelsen intervjuats om behov inom styrelsen i framtiden och om organisationens utveckling. Utifrån detta har valberedningen tagit fram en kravprofil för att säkerställa att viktiga erfarenheter och kompetenser finns representerade i förslaget till styrelse. För valberedningen har det varit viktigt att styrelsen behåller kontinuitet och att få in kompletterande erfarenheter. Utifrån kravprofilen har valberedningen tagit fram en intervjumall och intervjuer har sedan genomförts med alla nominerade.

Om valberedningens förslag:
Valberedningen är glada att föreslå omval på 4 personer från den sittande styrelsen. Sara Thiringer bör få förnyat förtroende som ordförande då hon gjort en stark insats som ledare i förbundsstyrelsen. Hennes ledarskap har utvecklats mycket under året och hon har tillsammans med förbundsstyrelsen lyft organisationen och lokalavdelningarna.

Valberedningen är dessutom glada att föreslå att Jorge Londono som suttit i styrelsen under året ska väljas till vice förbundsordförande. Jorge har bra kunskaper om organisationsarbete och ekonomiarbete. Valberedningen anser att han passar särskilt väl som vice då han har erfarenhet av budgetarbete och då han kompletterar Sara på ett bra sätt.

Dessutom föreslår valberedningen att Kajza Jansson och Dag Kemppainen ska väljas om till styrelsen. De sitter båda på viktiga erfarenheter från styrelsearbetet under året, och har en viktig roll att fylla under året som kommer. Kajza har tidigare erfarenhet från engagemang i studentvärlden och kommer med viktiga nya perspektiv och har under året jobbat aktivt med att utveckla det internationella arbetet. Ett arbete som hon bör få förtroendet att få fortsätta att jobba med.
Dag har haft ett långt engagemang inom RBUF och har det senaste året i styrelsen utvecklats snabbt och kommit in bra i styrelsearbetet. Valberedningen ser att Dag har både kunskaper och engagemanget för att ta ett större ansvar inom styrelsen och att leda andra aktiva, därför bör han få förnya förtroende och väljas på nytt.

Valberedningen är glada att föreslå Alexandra Wittgren till att väljas som ny ledamot i styrelsen. Alexandra har ett långt engagemang i RBUF och har erfarenhet från den lokala tjejouren där hon är starkt engagerad. Valberedningen ser att hon med sin erfarenhet av tidigare styrelsearbete tillsammans med erfarenheter och kunskaper från sitt engagemang inom RBUF kommer att bidra till den nya styrelsen på ett bra sätt.

Valberedningen föreslår att Bodil Ritzén ska väljas till ny ledamot i styrelsen. Bodil har under kort tid blivit väldigt aktiv i Stockholms lokalgrupp, med erfarenhet från att ha varit ordförande i sitt elevråd ser valberedningen att hon kommer komma in bra i styrelsearbetet. Valberedningens förhoppning är att Bodil, som är snabblärd och väldigt engagerad, ska utvecklas och växa under året i styrelsen för att sedan kunna ta ett större ansvar längre fram och hjälpa nya i styrelsen att komma in. Valberedningen tror att det är viktigt att välja in Bodil för att på ett ansvarsfullt sätt påbörja arbetet med att få in ännu fler yngre på viktiga förtroendeuppdrag.

Sist men inte minst vill valberedningen föreslå Mimmi Thorneus till att väljas som ledamot i styrelsen. Mimmi har under året om gått lagt mycket tid och engagemang på arbete inom RBUF. Mimmi har bland annat haft en anställning på kansliet och har erfarenhet av det dagliga arbetet där. Mimmi är redan insatt i många av de frågor som styrelsen jobbar med och kommer vara ett viktigt stöd för Sara och Jorge. Valberedningen ser att Mimmi har mycket att uträtta och att hon kommer vara en viktig pusselbit för att hjälpa nya personer att komma in i styrelsearbetet längre fram.

Här nedan finns valberedningens förslag i sin helhet:

Ordförande: Sara Thiringer (omval)
Vice ordförande: Jorge Londono (nyval)

Ledamöter som väljs på 1år:

 • Kajza Jansson (omval)
 • Dag Kemppainen (omval)
 • Alexandra Wittgren (nyval)

Ledamöter som väljs på 2år:

 • Bodil Ritzén (nyval)
 • Mimmi Thorneus (nyval)

Övriga kandidater ej i valberedningens förslag:

 • Sebastian Öhrn
 • Anton Jönsson
 • Maliha Khan
 • Oscar Berndtsson

Valberedningens förslag till maxtak för arvode
Valberedningen har till uppdrag att ta fram ett förslag på högsta nivån på ersättningar inom förbundsstyrelsen att använda under ett verksamhetsår. Valberedningen anser att det idag gällande maxtaket är tillräckligt och inte behöver justeras. Styrelsen bör fortsatt ha möjlighet att arvodera två personer på heltid upp till 18 500kr i månaden inklusive skatt.

Valberedningen föreslår förbundsårsmötet besluta:

 • Att fastställa maxtaket för arvode inom förbundsstyrelsen till
  200% á 18 500kr/månad.

Valberedningens förslag till den Barnrättspolitiska gruppen
Om den barnrättspolitiska gruppen:
Den barnrättspolitiska gruppen kommer under året aktivt jobba med att utveckla förbundets politiska ställningstaganden och stödja i arbetet med politisk påverkan. Dessutom kommer gruppen att representera förbundets medlemmar på Rädda Barnens riksmöte. Inför riksmötet kommer den barnrättspolitiska gruppen vara ansvarig för att ta fram motioner från förbundets sida för att lägga fram till riksmötet.

Valberedningen föreslår att den barnrättspolitiska gruppen under det första året ska bestå av tre personer. Det är en ny grupp med nya ansvarsområden och det är viktigt att den interna kommunikationen inom gruppen och med förbundsstyrelsen fungerar. Ett mindre antal ledamöter gör att gruppen blir flexibel och kan komma in i arbetet snabbt och enkelt.

Om valberedningens förslag till barnrättspolitisk grupp:
Valberedningen väljer att föreslå Lova Olofsson, Fatimah Ayyad* och Oscar Berndtsson till RBUFs allra första barnrättspolitiska grupp. Alla tre är väldigt drivna personer som varit aktiva en längre tid i organisationen och har viktiga budskap att föra ut till makthavare och andra unga. Den barnrättspolitiska gruppen skulle bli väldigt stark med dessa tre i ett team och de skulle även som individer få chans att växa mycket med uppdraget.
*Fatimah har inte deltagit i beredningen av den barnrättspolitiska gruppen då hon själv har kandiderat. Beredningen har utförts av övriga i valberedningen.

Barnrättspolitiska gruppen:

 • Lova Olofsson
 • Fatimah Ayyad
 • Oscar Berndtsson

Övriga kandidater ej i valberedningens förslag:

 • Johanna Stephan
 • Nizam Kimonen

Valberedningens förslag till verksamhetsrevisorer
Valberedningen har hittat två personer som skulle bli ett bra team och göra en god insats som verksamhetsrevisorer. Valberedningen föreslår med glädje Natalie Lindh och Elin Olofsson. Valberedningen ser att de båda har god kännedom om RBUF och varit med i några år och skulle därför göra ett bra jobb med att bevaka medlemmarnas intresse under året när de granskar styrelsens arbete och organisationens utveckling.

Valberedningens förslag till verksamhetsrevisorer är:

 • Nathalie Lindh (ordinarie)
 • Elin Olofsson (ordinarie)