Våld mot barn

2020 fokuserar Rädda Barnens Ungdomsförbund på frågan om våld mot barn i Sverige.

Under hela 2020 kommer Rädda Barnens Ungdomsförbund att kämpa för att stoppa vuxnas våld mot barn. Det politiska temat har prioriterats av förbundets Barnrättskongress som i september 2019 tog ställning i frågan för andra året i rad. Vi kommer fortsätta att arbeta lokalt, i de kommuner och orter där vi finns representerade, nationellt genom förbundet och de aktivister som engagerar sig nationellt och internationellt i vårt nordiska samverkansorgan.

Nästan hälften av alla barn har utsatts för våld

Enligt en stor nationell kartläggning som forskare gjorde 2016 har ungefär 44% av alla barn någon gång utsatts för barnmisshandel. Barnmisshandel kan innebära fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse eller sexuellt våld som ett barn utsatts för av en vuxen. Dom yngsta barnen (0-9 år) är också dom mest utsatta barnen. Våld resulterar ofta i allvarliga känslomässiga och psykiska skador som rädsla, osäkerhet, dålig självkänsla, ångest, depressioner, självskadebeteende eller självmordstankar.

 

Samhällets våld mot barn

Under 2020 vill Rädda Barnens Ungdomsförbund fokusera mer på det våld i samhället som riktas mot 3 specifika grupper:

1. Barn på flykt

2. HBTQ-barn

3. Marginaliserade barn i fattiga förorter

Läs mer om dessa grupper i vårt politiska tema för 2020.

 

Barn har rätt

Enligt barnkonventionen har barnet rätt att skyddas från fysiskt våld men också från psykisk misshandel, kränkningar, försummelse och från att se våld inom familjen. Men trots det utsätts tusentals barn för våld varje år i Sverige.

Rädda Barnens Ungdomsförbund menar precis som Barnrättskommittén att inget våld mot barn är motiverat, och att allt våld mot barn kan förebyggas. Vi ser att barn utsätts för våld av vuxna just för att de är barn. Vi är trötta på att se rättsfall där vuxna domare och jurister bortförklarar, förminskar eller ursäktar föräldrars våld mot barn. Att föräldern var stressad, frustrerad eller hade en jobbig situation på jobbet gör inte att barnet upplevde mindre smärta eller skräck av slaget. Vi kräver att Sveriges makthavare ska agera för att motverka alla former av våld och övergrepp mot barn.

2020 kämpar Rädda Barnens Ungdomsförbund för att:

1. Sprida kunskap om våld mot barn 📚  

2. Stärka rättsskyddet för utsatta barn  👩‍⚖️

3. Öka mängden förebyggande arbete  📈

Hjälp oss stoppa våldet

Vi tror att vi bara kan minska vuxnas våld om vi alla kämpar för det. Är du under 26 år är du välkommen in i vår barnrättskamp. Du kan antingen engagera dig lokalt i någon av våra lokalgrupper, eller på nationell eller internationell nivå. Vi alla har något vi kan bidra med. Börja med att bli medlem här.

Är du äldre än 26 år och vill stötta RBUF i vårt påverkansarbete mot våld kan du bidra med en Swishgåva. Skicka din gåva till:

SWISH

123 230 04 99

Emoji pengar som flyger iväg

Rädda Barnen har också arbetat länge med frågan om våld mot barn i Sverige. Bland annat har de skrivit flera rapporter om ämnet.
Läs mer om deras arbete här.

Läs vårt politska tema 2020

Politiskt tema 2020

Läs vår verksamhetsplan 2020

Verksametsplan 2020