Vi dissar förslaget till ny asylpolitik

9 december, 2020

Röd bild med en tumme ner och texten "Skuggkommittén: Vi dissar erat förslag!"

Under ett år har vi drivit en Skuggkommitté. Kommittén kom till för att skugga de riksdagspolitiker som arbetat med att föreslå en förändrad asylpolitik i Sverige.

Tillsammans med organisationerna RFSL Ungdom, Röda Korsets Ungdomsförbund och Ung i Sverige engagerade vi oss för att träffa politiker, skapa opinion och se till att barnrättsperspektivet kommer med i politikernas förslag. Tillsammans är vi en röst för 15000 barn och unga som är medlemmar i våra organisationer, många med egen erfarenhet av att ha flytt och sökt asyl.

Vi skrev ett eget förslag till framtida asylpolitik, och nu har vi också skrivit ner våra tankar om det förslag som politikerna presenterat.

Kort: Vi dissar deras förslag!

Politikerna hade sagt att dom skulle ta fram ett förslag som skulle göra migrationspolitiken långsiktigt hållbar, human och rättssäker – bra utgångspunkt! Tyvärr blev resultatet inte alls så!

Istället för politikernas förslag om att fokusera på att begränsa antalet personer som får rätt att stanna i Sverige vill vi se:

  • Permanenta uppehållstillstånd som norm
  • Förenklad familjeåterförening
  • Lägre krav för barn

Om du vill läsa hela vårt svar så finns det här.

Det är lite krångligt skrivet, det kallas en “remiss” och är en kommentar som man kan lämna in innan politiker bestämmer om det ska bli så som det står i deras förslag.