Vi tycker

Känner du att du vill veta mer om barns rättigheter? Eller får du kanske ständigt känslan av att vuxna inte tar dina åsikter på allvar? Här kan du läsa om vilka frågor vi driver i förbundet och som finns i vår politiska plattform! Klicka på rubriken ovanför som du tycker låter intressant.

Vi i RBUF är ett partipolitiskt obundet förbund som jobbar för att Barnkonventionen ska efterlevas och respekteras samt att barn ska få inflytande och möjlighet att förändra sin och andra barns situation, här och nu. Vår utgångspunkt är att alla barn har samma rättigheter och att alla människor är lika mycket värda. Vi är antirasister och queerfeminister. De åsikter vi skriver här kom vi fram till på vårat årsmöte, Barnrättskongressen, i september 2019.