Vill du göra en kreativ insats för barnrättskampen?

7 maj, 2019

Rädda Barnens Ungdomsförbund letar efter en barnrättskämpe som vill skapa 10 stycken bilder till vår Politiska plattform.

 

Vår Politiska plattform är ett dokument med politiska ställningstaganden. Vad som står i den politiska plattformen bestäms av våra medlemmar. Plattformen fungerar som informationsmaterial för den som vill veta mer om RBUF:s åsikter eller lära sig om en specifik fråga. Plattformen är också ett verktyg för medlemmar som vill syssla med politiskt påverkansarbete. Om de vill läsa på inför en debatt eller skriva en debattartikel kan de använda plattformen. Du kan kolla in plattformen här: https://rbuf.se/vi-tycker/ och https://rbuf.se/wp-content/uploads/2016/09/Politisk-plattform.pdf.

 

För att göra plattformen roligare att läsa vill vi skapa bilder till varje kategori i plattformen. Bilderna kommer klistras in i dokumentet efter varje rubrik och de kommer finnas på hemsidan bredvid klickbara länkar till respektive avsnitt i plattformen. Det finns 10 stycken kategorier därför behöver vi 10 stycken bilder.

Kategorier:

Skola

Kultur, idrott och fritid

Hälsa och sjukvård

Demokrati

Icke-diskriminering

Rättsliga frågor

Barnfattigdom

Asylrätt och barn på flykt

Internationella frågor

Barnkonventionen

               

Mer om bilderna: Vi ser helst att bilderna är tecknade och innehåller barn. Bilderna ska på något sätt illustrera vad kategorin handlar om. Bilderna ska gärna vara färgglada. Vid färgval behöver färgtemat på vår hemsida rbuf.se rbuf.se och vår grafiska manual https://rbuf.se/wp-content/uploads/2016/09/RBUF-GRAFISK-MANUAL-2012.pdf

tas hänsyn till.

 

Rädda Barnens Ungdomsförbund är en quuerfeministisk och antirasistisk organisation. För oss är det viktigt att olika barn representeras i vår visuella kommunikation. Därför ser vi gärna att barnen på bilderna har olika åldrar, kön, etniciteter och funktionsvariationer.


När: Vi ser gärna att bilderna är klara innan den 1 september.

 

Ersättning: Vi är en ideell förening baserad på frivilligt engagemang. Vi har tyvärr inte möjlighet att betala ut ekonomisk ersättning för arbetstiden men vi ger gärna ett symboliskt arvode på 1000kr.

Vill du hjälpa oss? Hör av dig till vendela@rbuf.se så snackar vi vidare!