Pressmeddelande om gårdagens polisvåld mot barn

4 juni, 2020

Igår kväll och natt har ett flertal videoklipp på sociala medier visat hur poliser använt sig av övervåld i hanterandet av demonstranter i Stockholm. Videoklippen visar hur poliser kastar runt barn och ungdomar som inte skingrats snabbt nog efter upplösandet av demonstrationen. Vi har fått in rapporter från demonstranter på plats om barn som har blivit pepparsprayade. Ett vittnesmål säger att hen såg ett barn i tonårsåldern bli slagen med batong av tre poliser.  

“Jag såg hur tjejer blev slagna med batong, nerputtade på marken och bli sprayade med tårgas.”

-Ett barn som blev ögonvittne till gårdagens händelser

Ungdom Mot Rasism och Rädda Barnens Ungdomsförbund fördömer med all vår kraft polisens våld mot barn och unga under gårdagen. 

Vi kräver: 

1. att alla poliser som använder våld mot barn får sin anställning avslutad 

2. en fullkomligt oberoende utredning av polisens agerande 

3. en omedelbar offentlig ursäkt till de barn som blev offer för polisens agerande av rikspolischefen Anders Thornberg

4. att polisutbildningen inkluderar fler praktiska moment för bemötandet av barn och unga

5. att polisen skyddar barns rätt till mötesfrihet

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Denna konvention, som Sveriges riksdag ratificerade redan år 1990, finns till för att skydda alla barns rättigheter. En av dessa rättigheter är att aldrig utsättas för våld. Igår begick Polismyndigheten flera brott i den lagboken, vilkas syfte är att upprätthålla och beskydda.  

Som barn- och ungdomsorganisationer har vi under en längre tid märkt hur samhällsklimatet hårdnar. Synen på barn har blivit mer negativ och mindre förstående. En barnfientlig hårdare tag-politik ger ökat handlingsutrymme för ordningsmakten. I ett rasistiskt samhälle hindras rasifierade barn från att leva som andra barn och kränker deras mänskliga rättigheter i grunden. Vi förväntar oss att svenska politiker ser gårdagens händelser som en eskalering i det växande våldet från ordningsmakten riktat mot barn. Politiker måste nu agera för att stärka barnets ställning som rättighetsbärare.  

UMR och RBUF solidariserar sig med protesterna i USA och i andra delar av världen för svartas rättigheter. Samtidigt bevittnar vi ett rasistiskt förtryckande system även i Sverige som gång på gång utsätter icke-vita barn för våld.

I januari 2019 uppmärksammades ett fall där en svart tolvårig pojke utsattes för våld av en ordningsvakt i Kista galleria. Några månader senare blev en gravid svart kvinna nedtryckt på marken inför ögonen på sin gråtande femåriga dotter. Utredningen lades ner. Igår kväll blev ordningsmakten än en gång fångade på film när de använde sina muskler och vapen mot försvarslösa barn.

 

Rädda Barnens Ungdomsförbund anordnade ett event i Stockholm förra året där barn och unga kunde prata om våldet från ordningsmakten. Här är några av barnens ord: 

”Dom är rasister. Dom slår oskyldiga människor.” Pojke, 12 år

“Dom hatar barn.” Pojke, 13 år

“Jag blev slagen av en ordningsvakt i Kista då jag ville gå på bussen och sen

när han slog mig med batong sen dess har jag inte känt mig säker.”  Flicka, 17 år, 

16 år vid händelsen

 

Polisens våldsmonopol får aldrig användas för att förtrycka de medborgarna som polisen ska beskydda. I allra högsta grad gäller detta barn. Vi är chockade, ledsna och förbannade över polisernas agerande. Vi förväntar oss att rikspolischefen offentligt fördömer detta agerande.

Idag vaknade barn runt om i landet och såg en video där andra barn utsattes för våld av poliser. Om du är en förälder eller vuxen som möter barn vill vi be dig att prata med barnen du möter om gårdagens händelser. Om du är en politiker ber vi dig skyndsamt agera försvarande av barns okränkbara rättigheter.

Jorge María Londoño, förbundsordförande Ungdom Mot Rasism

Vendela Carlfjord, förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Presskontakt: 

press@ungdommotrasism.se 

rbuf@rbuf.se